LAS Krško, MC Krško in KD Krško zopet pripravljajo brezplačno predavanje v okviru cikla Pot do sreče obstaja, tokrat predavanje, ki je odmevalo v Cankarjevem domu v marcu na temo depresije. Z nami bo mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, direktor in dekan Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Sodobna medicina oziroma psihiatrija depresijo vidi predvsem kot patološko stanje oziroma kot bolezen. V umetnosti in filozofiji pa se je od renesanse naprej razvijal tudi t. i. poetični pogled, ki poudarja, da je lahko prehodno stanje in mogoč vir za osebno rast in ustvarjanje. Farmacevtska industrija spodbuja medicinski pogled, ker si s tem širi trg za prodajo antidepresivov in anksiolitikov. Tako se je z dobičkonosnimi motivi preveč vpletla v delo zdravnikov, ki danes preširoko postavljajo diagnozo »velika depresivna motnja« in se prehitro odločajo za zdravila ter zanemarjajo eksistencialni psihoterapevtski in psihosocialni – skupnostni pogled in pristop. Ob zgledu številnih znanih umetnikov, filozofov, znanstvenikov in mistikov, ki so za svoje navdihujoče stvaritve črpali navdih iz lastnih depresivnih izkušenj, bomo na predavanju iskali bolj pozitiven in bolj uravnovešen pogled na depresijo. Na tak način lahko tudi bolj osveščeno in kritično uzremo, kako v sodobnem času družbene spremembe, ki so povezane z neoliberalizmom, potrošništvom, pretiranim individualizmom, naraščanjem družbene neenakosti, gonjo za uspehom in užitkom, prispevajo k povečanju depresivnih in anksioznih duševnih težav. V času, v katerem prevladujeta biologistični in individualistični pogled na depresijo, je važno, da se temu trendu upremo in jo poskušamo uzreti širše, z družbene in kulturne perspektive; da se pri tem tisti, ki smo jo doživeli, otresemo sramu; da jo destigmatiziramo in jo izkoristimo kot vir.

Naš gost Miran Možina je leta 1983 diplomiral na Medicinski  fakulteti v Ljubljani, 2004 pa magistriral iz teme Prevalenca nasilnega vedenja klientov in obremenitve zaposlenih na centrih za socialno delo. Od leta 1986 do 1992 je delal kot psihiater v psihiatrični bolnici Vojnik pri Celju. Od 1994 do 2008 je bil asistent na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Nato je prevzel vodenje projekta fakultetnega študija psihoterapije, tako da je od leta 2013 direktor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Tam tudi vodi šolo sistemske psihoterapije ter je strokovni vodja ambulante za otroke in mladostnike v okviru Psihoterapevtske ambulante fakultete. Je glavni urednik zbirke psihoterapevtskih knjig Založbe Sigmund Freud University Press Ljubljana – Vienna.

Od leta 1983 do 2006 je vodil razne dobrodelne projekte psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike, njihove družine ter za uporabnike psihiatrije v Društvu za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč ODMEV.

Leta 1998 je bil med ustanovnimi člani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, od 2006 do 2009 pa njen predsednik. Od leta 2007 je ustanovitelj in odgovorni urednik slovenske psihoterapevtske strokovne in znanstvene revije Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo.

Leta 2007 je dobil zlato priznanje Slovenske krovne zveze za psihoterapijo za razvoj psihoterapije.

Kulturni dom Krško, sreda, 16.5.2018 ob 19.00.

Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško