Mladinski center Krško pripravlja tradicionalno usposabljanje za delo z otroki, ki je namenjen prostovoljcem, tistim, ki že delajo z otroki in tistim, ki bi si to v prihodnosti želeli. Delo z otroki lahko predstavlja velik izziv, predvsem zaradi hitrih sprememb v svetu, česar se zavedamo tudi zaposleni v Mladinskem centru Krško. S tem namenom vam želimo podati praktične primere in znanje o osnovnih razvojnih značilnosti otrok, pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili pri delo z najmlajšimi. Na izobraževanju bomo skupaj zastavili podlago za vaše nadaljnje delo, da vam bo lažje in da boste ugotovili, da so strahovi odveč, kajti: »Otroštvo ni tekmovanje, da bi videli, kako hitro lahko otrok bere, piše in računa. Otroštvo je časovno obdobje, v katerem se otrok uči in razvija v svojem lastnem tempu. Hitreje ni bolje.« (Magda Gerber)

Usposabljanje bo vodila Barbara Masnik, ki je zaposlena v Mladinskem centru Krško. Svojo pot pri delu z otroki je pričela na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, potem pa jo je pot zanesla v Mladinski center Krško, kjer je že kot prostovoljka pričela delati z mlajšimi otroki in mladostniki v sklopu Mladinskih delavnic, preko programa Nam se rola brez drog in alkohola, dnevih poklicev, sobotnih šolah, taboru poklicev.

MC Krško, sobota, 17.2.2018, ob 16.00