Od 26. do 29. junija 2017 sem se udeležil 8. Evropske platforme mladinskih centrov. Organizator je bil Urad za mladino na Svetu Evrope (Youth department at Council of Europe). Predstavniki Evropskega mladinskega centra iz Budimpešte so bili izvajalci. Platforma je namenjena izmenjavi dobrih praks mladinskih centrov v Evropi. Platforma je enkraten dogodek, kjer tudi spoznavaš partnerje in ni mreža. Poslanstvo mreže opravlja ENYC (European Network of Youth Centers). Na platformo sem odšel kot predstavnik Slovenije in hkrati predstavnik odbora ENYC. Prvi dan je bil namenjen spoznavanju organizacij in njihovih predstavnikov. Bili smo predstavniki iz 14 držav, Predstavniki iz Steering comitee pri CoE, predsednica Youth Departmenta pri CoE in predstavniki Evropskega mladinskega centra iz Budimpešte. Drugi dan je bil namenjen predstavitvam posameznih mladinskih centrov in organizacij. Velik del programa je bil namenjen Quality Label-u. Predstavili so se mladinski centri, ki imajo certifikat in pregledali aktivnosti, ki so potrebne za pridobitev. Popoldan smo imeli ogled mladinskega centra Destelheide in zvečer smo si ogledali razstavo lokalnega umetnika v mladinskem centru. Mladinski center Destelheide je iz Bruslja oddaljen 30 km. Prvotno je bil zgrajen kot glasbena akademija, vendar so zaradi oddaljenosti od mesta v 70-tih letih spremenili v Mladinski center. Stavbe so velike s plesnimi dvoranami, grajene iz polnega betona in stene so neobdelane. Hostel ima 40 sob, v vsaki 6 postelj, poleg tega pa imajo še apartma z 18 posteljami. Večinoma imajo ustvarjalne, gledališke, plesne in glasbene tabore. Lastnega programa izvajajo zelo malo. Tretji dan smo imeli predstavitve dobrih praks. Predvsem sem bil navdušen nad predstavitvijo Irske in Finske. Predvsem za delo s socialno izključenimi in mladimi z manj priložnostmi ter mladimi, ki prihajajo iz nevzpodbudnega okolja. Popoldan pa smo pregledali dokumente (Recomendation) Sveta Evrope na temo Mladinskega dela in Socialni pravic mladih in delo z mladimi iz nevzpodbudnega okolja. Sledila je refleksija dela posameznega centra o aktivnostih, ki jih že izvaja na omenjene teme in na aktivnosti, katere je možno v posameznem okolju sprovesti. Tako smo izluščili teme, ki so manj zastopane in v odprtem prostoru v skupinah razvijali partnerstva za mednarodno mladinsko delo. Razdelili smo se v šest skupin in pripravili projektne predloge. Dogovorili smo se za googlov odprt dokument, kjer bomo sestavili skupni projekt. Zvečer smo imeli ogled Bruslja. Četrti dan smo imeli zaključne govore gostiteljev, predstavitve nadaljnjih aktivnosti Urada za mladino na CoE in refleksijo. Na naslednji platformi se bodo predstavljali skupni projekti, kar nas zavezuje k realizaciji začetega dela.

Direktor MC Krško
Mitja Valentinc, prof. RP

 

dav

dav

dav

dav

dav