[ultimate_heading main_heading=”MLADINSKE TOČKE” main_heading_color=”#000000″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”5″ line_color=”#34c4db” main_heading_font_family=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ main_heading_style=”font-weight:800;”][/ultimate_heading]

Mladinske točke so dislocirane enote Mladinskega Centra Krško, ki delujejo v ruralnih okoljih občine Krško.
Osnovni namen je približati delovanje mladinskega centra tudi otrokom v njihovem domačem kraju.
Tam se izvajajo različne aktivnosti in programi, prilagojeni otrokom in mladostnikom tistega okolja.

[info_circle icon_position=”180″ visible_circle=”100″ edge_radius=”50″ eg_padding=”80″ icon_size=”100″ icon_show=”not-show” content_color=”#000000″ eg_br_style=”dashed” eg_br_width=”5″ eg_border_color=”#34c4db” focus_on=”click” auto_slide=”on” auto_slide_duration=”3″ highlight_style=”info-circle-pop” icon_launch=”easeOutElastic” icon_launch_duration=”1″ icon_launch_delay=”0.2″ responsive_breakpoint=”800″ title_font=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ title_font_style=”font-weight:800;”][info_circle_item info_title=”MT Raka” icon_type=”custom” info_img=”1401|http://www.mc-krsko.si/wp-content/uploads/2015/07/raka.png” icon_br_style=”solid” icon_br_width=”” icon_border_color=”#ffffff”]

MT Raka je skupni projekt Mladinskega društva Raka, Krajevne skupnosti Raka in Mladinskega centra Krško. Namen točke je zagotavljanje dejavnosti za otroke in mlade v okolju, ki je od Krškega precej oddaljeno in tako nima dovolj priložnosti za vključevanje v tovrstne programe.

Preberi več [/info_circle_item][info_circle_item info_title=”MT Podbočje” icon_type=”custom” info_img=”1409|http://www.mc-krsko.si/wp-content/uploads/2015/07/MT_Podbocje.png”]MT Podbočje je skupni projekt KS Podbočje in Mladinskega centra Krško. Namen točke je zagotavljanje dejavnosti za otroke in mlade v okolju, ki je od Krškega precej oddaljeno in tako nima dovolj priložnosti za vključevanje v tovrstne programe. Nastala pa je na pobudo mladih iz lokalnega okolja.

Preberi več[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”MT Senovo” icon_type=”custom” info_img=”1738|http://www.mc-krsko.si/wp-content/uploads/2016/10/MT-Senovo-logo.jpg”]MT SENOVO je dislocirana enota Mladinskega centra Krško,
ki je namenjena otrokom in mladostnikom, ki ne živijo blizu Krškega.
Namen Mladinske točke Senovo je, da se otrokom in mladostnikom iz Senovega in okolice zagotovi prostor, kjer bodo lahko svoj prosti čas preživljali čim bolj ustvarjalno in zanimivo.

Preberi več[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”MT VELIKI KAMEN” icon_type=”custom” info_img=”1411|http://www.mc-krsko.si/wp-content/uploads/2015/07/MTVK.png”]

MTVK je skupni projekt Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen in Mladinskega centra Krško. Namen točke je zagotavljanje dejavnosti za otroke in mlade v okolju, ki je od Krškega precej oddaljeno in tako nima dovolj priložnosti za vključevanje v tovrstne programe.

Preberi več [/info_circle_item][/info_circle]