PROGRAMI

Že samo po sebi je vsem znano, da je mladinski center prostor za mlade, kjer se lahko družijo in zabavajo, vendar so ključnega pomena tudi programi in dejavnosti na področju vseh vej izobraževanja in izpopolnjevanja, ki jih MC Krško izvaja že vrsto let.

Preventivni

programi

Programi, ki promovirajo zdravje, dobro počutje in spodbujajo izgradnjo osebnosti pri mladostnikih

LAS

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Krško (LAS Krško)

Izobraževalni

programi

Neformalna in priložnostna izobraževanja za vsakogar

Mednarodni

programi

Aktivna participacija v različnih tujih državah za mlade

Informiranje

Posredovanje informacij, gradiva in svetovanje mladim