LAS

las-logo

kooradinatorka LAS Krško
MIHAELA KOVAČIČ

Naslov
Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško

Telefon
07/488-22-82

GSM:
041-637-662

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Krško (LAS Krško) je bila ustanovljena l. 2005 kot posvetovalno telo župana za področje preprečevanja zasvojenosti v občini Krško. Sestavlja jo 9 predstavnikov različnih organizacij s področja dela, povezuje pa se tudi z drugimi zainteresiranimi organizacijami, društvi in posamezniki.

Las

Osnovni namen skupine je v povezovanju vseh tistih ustanov in posameznikov, ki se jih problematika zasvojenosti dotika posredno ali neposredno ter v koordiniranju, svetovanju in spodbujanju aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem preprečevanja rabe in zlorabe drog ter zasvojenosti. LAS Krško obsega programe za različne ciljne skupine: za strokovne delavce, za mlade, starše, za institucije ter širšo javnost.

PROGRAMI LAS KRŠKO

 • Izdaja počitniških letakov za otroke in mladino v občini Krško
 • Izobraževanja za strokovno javnost.
 • Brezplačna predavanja za starše »Pot do sreče obstaja«.
 • Tabor »Spoznavanje vrednot narave in premoženja« za mlade.

KDO JE LAS KRŠKO?

LAS Krško sestavljajo predstavniki devetih institucij:

 1. Center za socialno delo Krško: Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si
 2. MC Krško: Mitja Valentinc, mitja.valentinc@mc-krsko.si (PODPREDSEDNIK)
 3. Občina Krško: Klavdija Žibert, klavdija.zibert@krsko.si
 4. Policijska postaja Krško: Branko Narat, branko.narat@policija.si
 5. Zdravstveni dom Krško: Romana Miklič, romana.miklic@gmail.com
 6. Aktiv ravnateljev OŠ: Dušan Tomažin, dusan.tomazin@guest.arnes.si
 7. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Janja Jurečič, janja.jurecic@zzv-nm.si, Doroteja Kuhar,doroteja.kuhar@zzv-nm.si