[ultimate_heading main_heading=”LAS” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”5″ line_color=”#27739d” main_heading_font_family=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ main_heading_style=”font-weight:800;”][/ultimate_heading]

kooradinatorka LAS Krško
MIHAELA KOVAČIČ

Naslov
Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško

Telefon
07/488-22-82

GSM:
041-637-662

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Krško (LAS Krško) je bila ustanovljena l. 2005 kot posvetovalno telo župana za področje preprečevanja zasvojenosti v občini Krško. Sestavlja jo 9 predstavnikov različnih organizacij s področja dela, povezuje pa se tudi z drugimi zainteresiranimi organizacijami, društvi in posamezniki.

Osnovni namen skupine je v povezovanju vseh tistih ustanov in posameznikov, ki se jih problematika zasvojenosti dotika posredno ali neposredno ter v koordiniranju, svetovanju in spodbujanju aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem preprečevanja rabe in zlorabe drog ter zasvojenosti. LAS Krško obsega programe za različne ciljne skupine: za strokovne delavce, za mlade, starše, za institucije ter širšo javnost.

[ultimate_heading main_heading=”PROGRAMI LAS KRŠKO” spacer=”line_only” line_height=”5″ line_color=”#27739d” main_heading_font_family=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ main_heading_style=”font-weight:800;”][/ultimate_heading]
  • Izdaja počitniških letakov za otroke in mladino v občini Krško
  • Izobraževanja za strokovno javnost.
  • Brezplačna predavanja za starše »Pot do sreče obstaja«.
  • Tabor »Spoznavanje vrednot narave in premoženja« za mlade.
[ultimate_heading main_heading=”KDO JE LAS KRŠKO?” spacer=”line_only” line_height=”5″ line_color=”#27739d” main_heading_font_family=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ main_heading_style=”font-weight:800;”][/ultimate_heading]

LAS Krško sestavljajo predstavniki devetih institucij:

1. NIJZ OE Novo mesto: Janja Jurečič (janja.jurecic@nijz.si ) (PREDSEDNICA), namestnica članice: Doroteja Kuhar (doroteja.kuhar@nijz.si)
2. MC Krško: Mitja Valentinc, mitja.valentinc@mc-krsko.si (PODPREDSEDNIK)
3. Center za socialno delo Krško: Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si
4. Občina Krško: Klavdija Žibert, klavdija.zibert@krsko.si
5. Policijska postaja Krško: Janja Daničič, janja.danicic@policija.si
6. Zdravstveni dom Krško: Romana Miklič, romana.miklic@gmail.com
7. Aktiv ravnateljev OŠ: Barbara Smolej Fritz, barbara.smolej.fritz@gmail.com
8. ŠC Krško – Sevnica: Sabina Žulič, sabina.zulic@sc-krsko.si
9. ZD Brežice: Ljudmila Kramar, ljudmila.kramar@zd-brezice.si