[ultimate_heading main_heading=”PREVENTIVNI PROGRAMI” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”5″ line_color=”#27739d” main_heading_font_family=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ main_heading_style=”font-weight:800;”][/ultimate_heading]

Vodja programa
MIHAELA KOVAČIČ

Naslov
Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško

Telefon
07/488-22-82

GSM:
041-637-662

V MC Krško že od samega nastanka veliko pozornosti namenjamo programom, ki promovirajo zdravje, dobro počutje in spodbujajo izgradnjo osebnosti pri mladostnikih. Pri teh programih v MC Krško prisegamo na interdisciplinarni pristop in tako sodelujemo z različnimi specializiranimi institucijami in organizacijami, ki se ukvarjajo s posameznimi vrstami preventive, kot so: CSD Krško, PP Krško, ZD Krško, Družinski inštitut Zaupanje ter seveda s šolami.

Programe izvajajo zaposleni v centru ter zunanji sodelavci institucij, s katerimi sodelujemo. Poseben poudarek dajemo prostovoljcem, ki s temi programi pridobivajo svoje prve pedagoške izkušnje.

[ultimate_heading main_heading=”PREVENTIVNI PROGRAMI” spacer=”line_only” line_height=”5″ line_color=”#27739d” main_heading_font_family=”font_family:Exo 2|font_call:Exo+2|variant:800″ main_heading_style=”font-weight:800;”][/ultimate_heading]
  • V Posavju žuramo brez drog in alkohola – Preventivni program, namenjen mladostnikom med 14. in 18. letom starosti, izvajamo v sodelovanju s Policijsko postajo Krško, Centrom za socialno delo Krško in Zdravstvenim domom Krško. Osnovni program so naravoslovni dnevi, ki jih izvajamo na osnovnih in srednjih šolah v občini.

V preteklosti smo izvajali:

  • Mladinske delavnice – Preventivno delo z mladimi smo izvajali med leti 2009 in 2014. Delavnice so bile namenjene osmošolcem, izvajali smo jih tedensko. Vsebine izkustvenih delavnic so bile raznolike: komunikacija, vrednote, morala, spolnost, sodelovanje …
  • Brez megle v glavi –  Gre za projekt spodbujanja razvoja osebnosti pri mladih po geštaltnih načelih, zato celostni pristop: urjenje in ozaveščanje gibalnih sposobnosti, čutnih zaznav, čustvene odzivnosti, miselnih spretnosti, socialne in duhovne (metafizične) naravnanosti. Vključuje torej spodbujanje občutka lastne vrednosti, odkritosti, odgovornosti, dobronamernosti in strpnosti do drugačnosti drugih, kar je ključnega pomena za oblikovanje osebnosti.
  • Preventivni mozaik Posavja (PmP) – je regijski preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na alkoholni problematiki, ki je pridobil sredstva iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in je potekal od februarja 2015 do 30. 6. 2016. Nosilec projekta je bil MC Krško, ki je projekt izvajal skupaj s partnerji: CSD Krško, ZD Krško, Društvo Srečanje in Družinski inštitut Zaupanje. PmP je potekal na območju spodnjeposavske regije in zajema preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle, medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in posameznike ter ulično delo z mladimi. Več na mozaikposavja.si